Szukaj

Co z tym BDO i salonem fryzjerskim?

Aktualizacja: 13 gru 2019

Zadyma jak z RODO 馃ぃ na szcz臋艣cie je偶eli jeste艣 fryzjerem to nie musisz zg艂asza膰 si臋 do BDO. Ustawa m贸wi jasno ze do BDO nie musza si臋 zg艂asza膰 : (...) osoby fizyczne prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 lub przedsi臋biorcy, kt贸rzy w ramach prowadzonej dzia艂alno艣ci wytwarzaj膮 jedynie odpady o sk艂adzie i charakterze odpad贸w komunalnych i obj臋ci s膮 systemem odbioru odpad贸w komunalnych (np. drobne us艂ugi, dzia艂alno艣膰 administracyjno-biurowa, zak艂ady fryzjerskie, kosmetyczne, o ile nie wytwarzaj膮 np. odpad贸w niebezpiecznych) 殴r贸d艂o: bdo.mos.gov.pl呕aden fryzjer nie wytwarza odpad贸w niebezpiecznych - m贸wimy tutaj o ekologii a nie o ostrej 偶yletce czy starych no偶yczkach. Chemia jest ju偶 tak delikatna i regulowana odr臋bnym prawem, 偶e nawet zakup perhydrolu jest nie lada zadaniem.


No to w szczeg贸艂ach, co to jest ten odpad niebezpieczny?


Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243) w art. 3 definiowa艂a odpady niebezpieczne jako 鈥瀔a偶d膮 substancj臋 lub przedmiot, kt贸rych posiadacz pozbywa si臋, zamierza pozby膰 si臋 lub do ich pozbycia si臋 jest obowi膮zany鈥, a kt贸rych cechy, w艂a艣ciwo艣ci oraz ewentualny sk艂ad zosta艂y przedstawione, w za艂膮cznikach nr 2A, 2B, 3 i 4 do ww. ustawy. Za艂膮czniki te by艂y integraln膮 cz臋艣ci膮 art. 3 ust. 2 ustawy o odpadach.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) w art. 6 stanowi, 偶e odpady wskazane w katalogu odpad贸w, okre艣lonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy, jako odpady niebezpieczne, czyli kt贸re po przedostaniu si臋 do 艣rodowiska naturalnego mog膮 stanowi膰 zagro偶enie dla ludzi, zwierz膮t i innych form 偶ycia.

Tre艣膰 za艂膮cznik贸w do uchylonej ustawy z 2001 r. okre艣laj膮cych cechy, sk艂ad, 藕r贸d艂o powstania i w艂a艣ciwo艣ci odpad贸w niebezpiecznych[3]:

Za艂膮cznik nr 2 zatytu艂owany 鈥濳ategorie lub rodzaje odpad贸w niebezpiecznych鈥. Przedstawia艂 on kategorie lub rodzaje odpad贸w niebezpiecznych wed艂ug ich charakteru lub dzia艂alno艣ci, na skutek kt贸rej powsta艂y. Zosta艂 on rozdzielony na dwie cz臋艣ci. Za艂膮cznik 2A stanowi艂 list臋 odpad贸w, kt贸re posiadaj膮 kt贸r膮kolwiek w艂a艣ciwo艣膰 z za艂膮cznika nr 4 do ustawy o odpadach oraz w sk艂ad kt贸rych wchodz膮: odpady medyczne i weterynaryjne艣rodki farmaceutyczne, leki i zwi膮zki stosowane w medycynie lub w weterynarii艣rodki do impregnacji lub konserwacji drewnabiocydy i 艣rodki fitofarmaceutycznepozosta艂o艣ci substancji stosowanych jako rozpuszczalnikihalogenowane substancje organiczne nie stosowane jako rozpuszczalniki z wyj膮tkiem oboj臋tnych materia艂贸w spolimeryzowanychsole hartownicze zawieraj膮ce cyjankioleje mineralne i substancje oleiste (np. z obr贸bki metali),emulsje, mieszaniny: olej-woda, w臋glowod贸r-wodasubstancje zawieraj膮ce PCB (np. dielektryki itp.)materia艂y smoliste powstaj膮ce wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obr贸bki pirolitycznej (np. pozosta艂o艣ci podestylacyjne itp.)tusze, barwniki, pigmenty, farby, lakiery lub pokosty偶ywice, lateks, plastyfikatory, kleje lub spoiwasubstancje powstaj膮ce w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub dzia艂alno艣ci dydaktycznej, kt贸re nie s膮 zidentyfikowane lub s膮 nowe i kt贸rych oddzia艂ywanie na cz艂owieka lub 艣rodowisko jest nieznane (np. pozosta艂o艣ci laboratoryjne itp.)艣rodki pirotechniczne i inne materia艂y wybuchowe,chemikalia stosowane w przemy艣le fotograficznym lub do obr贸bki zdj臋膰 (np. do wywo艂ywania)wszelkie substancje lub przedmioty zanieczyszczone dowoln膮 pochodn膮 polichlorowanego dibenzofuranuwszelkie substancje lub przedmioty zanieczyszczone dowoln膮 pochodn膮 polichlorowanej dibenzo-p-dioksyny.


Za艂膮cznik 2B stanowi艂 list臋 odpad贸w, kt贸re zawieraj膮 kt贸rykolwiek ze sk艂adnik贸w zamieszczonych w za艂膮czniku nr 3 do ustawy o odpadach oraz posiadaj膮 kt贸r膮kolwiek z w艂a艣ciwo艣ci wymienionych w za艂膮czniku nr 4, a kt贸re sk艂adaj膮 si臋 z:

myde艂, t艂uszcz贸w lub wosk贸w pochodzenia zwierz臋cego lub ro艣linnegoniehalogenowanych substancji organicznych nie stosowanych jako rozpuszczalnikinieorganicznych substancji nie zawieraj膮cych metali lub zwi膮zk贸w metalipopio艂贸w lub 偶u偶ligleby i ziemi, w tym urobku z pog艂臋bianiasoli hartowniczych nie zawieraj膮cych cyjank贸wpy艂贸w lub proszk贸w metalicznychzu偶ytych materia艂贸w katalitycznychcieczy lub szlam贸w zawieraj膮cych metale lub zwi膮zki metalipozosta艂o艣ci z operacji usuwania zanieczyszcze艅 (np. py艂y z filtr贸w), z wyj膮tkiem (29), (30) i (33)szlam贸w z p艂uczekszlam贸w z zak艂ad贸w uzdatniania wodypozosta艂o艣ci z dekarbonizacjipozosta艂o艣ci z kolumn jonowymiennychosad贸w 艣ciekowych, nie poddanych unieszkodliwieniu lub nie nadaj膮cych si臋 do zastosowania w rolnictwieosad贸w z czyszczenia zbiornik贸w lub urz膮dze艅urz膮dze艅 zanieczyszczonychpojemnik贸w zanieczyszczonych po produktach, kt贸re zawiera艂y jeden lub wi臋cej sk艂adnik贸w wymienionych w za艂膮czniku nr 3 (np. opakowania, butle gazowe itp.)baterii, akumulator贸w i innych ogniw elektrycznycholej贸w ro艣linnychsubstancji lub przedmiot贸w pochodz膮cych z selektywnej zbi贸rki odpad贸w z gospodarstw domowychinnych odpad贸w.


Za艂膮cznik nr 3 zawiera艂 wykaz sk艂adnik贸w odpad贸w, kt贸re kwalifikuj膮 je jako odpady niebezpieczne (je艣li zawieraj膮 sk艂adniki z za艂膮cznika 2B oraz je艣li posiadaj膮 w艂a艣ciwo艣ci opisane w za艂膮czniku nr 4 do ustawy o odpadach z 2001 roku). Sk艂adnikami tymi s膮:

C1 beryl, zwi膮zki berylu,

C2 zwi膮zki wanadu,

C3 zwi膮zki chromu (VI),

C4 zwi膮zki kobaltu,

C5 zwi膮zki niklu,

C6 zwi膮zki miedzi,

C7 zwi膮zki cynku,

C8 arsen, zwi膮zki arsenu,

C9 selen, zwi膮zki selenu,

C10 zwi膮zki srebra,

C11 kadm, zwi膮zki kadmu,

C12 zwi膮zki cyny,

C13 antymon, zwi膮zki antymonu,

C14 tellur, zwi膮zki telluru,

C15 zwi膮zki baru z wyj膮tkiem siarczanu baru,

C16 rt臋膰, zwi膮zki rt臋ci,

C17 tal, zwi膮zki talu,

C18 o艂贸w, zwi膮zki o艂owiu,

C19 siarczki nieorganiczne,

C20 nieorganiczne zwi膮zki fluoru, z wyj膮tkiem fluorku wapnia,

C21 cyjanki nieorganiczne,

C22 nast臋puj膮ce metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych: lit, s贸d, potas, wap艅, magnez w postaci niezwi膮zanej,

C23 kwa艣ne roztwory lub kwasy w postaci sta艂ej,

C24 roztwory zasadowe i zasady w postaci sta艂ej,

C25 azbest (py艂 i w艂贸kna),

C26 fosfor, zwi膮zki fosforu, z wyj膮tkiem fosforan贸w mineralnych,

C27 karbonylki metali,

C28 nadtlenki,

C29 chlorany,

C30 nadchlorany,

C31 azydki,

C32 PCB,

C33 farmaceutyki oraz zwi膮zki stosowane w medycynie lub w weterynarii,

C34 biocydy i substancje fitofarmaceutyczne (np. pestycydy),

C35 substancje zaka藕ne,

C36 kreozoty,

C37 izocyjaniany, tiocyjaniany,

C38 cyjanki organiczne (np. nitryle),

C39 fenole, zwi膮zki fenolowe,

C40 halogenowane rozpuszczalniki,

C41 rozpuszczalniki organiczne, z wyj膮tkiem rozpuszczalnik贸w halogenowanych,

C42 zwi膮zki halogenoorganiczne, z wyj膮tkiem oboj臋tnych materia艂贸w spolimeryzowanych i innych substancji, o kt贸rych mowa w niniejszym za艂膮czniku,

C43 aromatyczne, policykliczne i heterocykliczne zwi膮zki organiczne,

C44 aminy alifatyczne,

C45 aminy aromatyczne,

C46 etery,

C47 substancje o w艂a艣ciwo艣ciach wybuchowych, z wyj膮tkiem substancji wyszczeg贸lnionych w innych punktach niniejszego za艂膮cznika,

C48 organiczne zwi膮zki siarki,

C49 jak膮kolwiek pochodn膮 polichlorowanego dibenzofuranu,

C50 jak膮kolwiek pochodn膮 polichlorowanej dibenzo-p-dioksyny,

C51 w臋glowodory i ich zwi膮zki z tlenem, azotem lub siark膮 nie uwzgl臋dnione w inny spos贸b w niniejszym za艂膮czniku (numer 3).


Za艂膮cznik numer 4 鈥 przedstawia w艂a艣ciwo艣ci odpad贸w, kt贸re powoduj膮, 偶e staj膮 si臋 one niebezpieczne:

H1 鈥瀢ybuchowe鈥: substancje, kt贸re mog膮 wybuchn膮膰 pod wp艂ywem ognia lub kt贸re s膮 bardziej wra偶liwe na wstrz膮s lub tarcie ni偶 dinitrobenzen,

H2 鈥瀠tleniaj膮ce鈥: substancje, kt贸re wykazuj膮 silnie egzotermiczne reakcje podczas kontaktu z innymi substancjami, w szczeg贸lno艣ci z substancjami 艂atwopalnymi,

H3-A 鈥瀢ysoce 艂atwopalne鈥:

ciek艂e substancje maj膮ce temperatur臋 zap艂onu poni偶ej 21 掳C (w tym nadzwyczaj 艂atwopalne ciecze),substancje, kt贸re mog膮 rozgrza膰 si臋, a w efekcie zapali膰 si臋 w kontakcie z powietrzem w temperaturze otoczenia bez jakiegokolwiek dostarczenia energii,sta艂e substancje, kt贸re mog膮 si臋 艂atwo zapali膰 po kr贸tkim kontakcie ze 藕r贸d艂em zap艂onu i kt贸re pal膮 si臋 nadal lub tl膮 po usuni臋ciu 藕r贸d艂a zap艂onu,gazowe substancje, kt贸re s膮 艂atwopalne w powietrzu pod normalnym ci艣nieniem,substancje, kt贸re w kontakcie z wod膮 lub wilgotnym powietrzem tworz膮 wysoce 艂atwopalne gazy w niebezpiecznych ilo艣ciach,

H3-B 鈥炁俛twopalne鈥: ciek艂e substancje maj膮ce temperatur臋 zap艂onu r贸wn膮 lub wy偶sz膮 ni偶 21 掳C i ni偶sz膮 lub r贸wn膮 55 掳C,

H4 鈥瀌ra偶ni膮ce鈥: substancje nie 偶r膮ce, kt贸re poprzez kr贸tki, d艂ugotrwa艂y lub powtarzaj膮cy si臋 kontakt ze sk贸r膮 lub b艂on膮 艣luzow膮 mog膮 wywo艂a膰 stan zapalny,

H5 鈥瀞zkodliwe鈥: substancje, kt贸re je艣li s膮 wdychane lub dostaj膮 si臋 drog膮 pokarmow膮 lub wnikaj膮 przez sk贸r臋 mog膮 spowodowa膰 ograniczone zagro偶enie dla zdrowia,

H6 鈥瀟oksyczne鈥: substancje (w tym wysoce toksyczne substancje), kt贸re je艣li s膮 wdychane lub dostaj膮 si臋 drog膮 pokarmow膮 lub wnikaj膮 przez sk贸r臋 mog膮 spowodowa膰 powa偶ne, ostre lub chroniczne zagro偶enie dla zdrowia, a nawet 艣mier膰,

H7 鈥瀝akotw贸rcze鈥: substancje, kt贸re je艣li s膮 wdychane lub dostaj膮 si臋 drog膮 pokarmow膮 lub wnikaj膮 przez sk贸r臋 mog膮 wywo艂ywa膰 raka lub te偶 zwi臋kszy膰 cz臋stotliwo艣膰 jego wyst臋powania,

H8 鈥炁紃膮ce鈥: substancje, kt贸re w zetkni臋ciu z 偶ywymi tkankami mog膮 spowodowa膰 ich zniszczenie,

H9 鈥瀦aka藕ne鈥: substancje zawieraj膮ce 偶ywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o kt贸rych wiadomo lub co do kt贸rych istniej膮 wiarygodne podstawy do przyj臋cia, 偶e powoduj膮 choroby cz艂owieka lub innych 偶ywych organizm贸w,

H10 鈥瀌zia艂aj膮ce szkodliwie na rozrodczo艣膰鈥: substancje, kt贸re je艣li s膮 wdychane lub dostan膮 si臋 drog膮 pokarmow膮 lub je艣li wnikaj膮 przez sk贸r臋 mog膮 wywo艂a膰 niedziedziczne wrodzone deformacje lub te偶 zwi臋kszy膰 cz臋stotliwo艣膰 ich wyst臋powania,

H11 鈥瀖utagenne鈥: substancje, kt贸re je艣li s膮 wdychane lub dostan膮 si臋 drog膮 pokarmow膮 lub je艣li wnikaj膮 przez sk贸r臋 mog膮 wywo艂a膰 dziedziczne defekty genetyczne lub te偶 zwi臋kszy膰 cz臋stotliwo艣膰 ich wyst臋powania,

H12 substancje, kt贸re w wyniku kontaktu z wod膮, powietrzem lub kwasem uwalniaj膮 toksyczne lub wysoce toksyczne gazy,

H13 substancje, kt贸re po zako艅czeniu procesu unieszkodliwiania, mog膮 w dowolny spos贸b, wydzieli膰 inn膮 substancj臋, np. w formie odcieku, kt贸ra posiada jak膮kolwiek spo艣r贸d cech wymienionych powy偶ej,

H14 鈥瀍kotoksyczne鈥: substancje, kt贸re stanowi膮 lub mog膮 stanowi膰 bezpo艣rednie lub op贸藕nione zagro偶enie dla jednego lub wi臋cej element贸w 艣rodowiska.

Wcze艣niejsza ustawa o odpadach z 1997 roku okre艣la艂a odpady niebezpieczne jako 鈥瀟e odpady, kt贸re ze wzgl臋du na swoje pochodzenie, sk艂ad chemiczny, biologiczny inne w艂a艣ciwo艣ci i okoliczno艣ci stanowi膮 zagro偶enie dla 偶ycia lub zdrowia ludzi albo 艣rodowiska鈥.


tak wi臋c je偶eli jakikolwiek z powy偶szych odpad贸w wam pozostaje po kosmetkach to tak..zg艂aszajcie si臋 do BDO...ale je偶eli nie... to po co? No i na koniec pytanie - czy nawet je偶臋li u偶ywacie dezynfekcji, kt贸ra ma na opakowaniu informacj臋, 偶e jest odpadem niebezpiecznym, to czy nie lepiej zamieni膰 to na co艣 innego i z g艂owy? Przecie偶 na pewno s膮 zast臋pniki, kt贸re nie b臋d膮 klasyfikowa膰 si臋 jako odpad niebezpieczny. (na艣wietlacze elektryczne)

Oczywi艣cie nie namawiam, to moja interpretacja i wg mnie (i nie tylko) nie dotyczy to fryzjer贸w bo to ma艂e przedsi臋biorstwa, a odpady jakie powstaj膮 zaliczane s膮 raczej do odpad贸w komunalnych. Lakier po zu偶yciu to zwyk艂e aluminium... segregacja wystarczy. No ale mo偶e wy uwa偶acie inaczej? Zapraszam do komentowania, w ko艅cu nie jestem Alpha i Omega :-) Pozdrawiam.

3,639 wy艣wietlenia0 komentarz