Szukaj

Edukacja pracowników salonu

Pozytywny wizerunek na rynku — wzrost przewagi konkurencyjnej firmy oraz pozyskiwanie nowych pracowników bez ogłoszeń o pracę! Korzyści płynące ze szkoleń wywierają też wpływ na funkcjonowanie firmy na rynku, w jej otoczeniu społecznym. Poprzez podniesienie kwalifikacji pra- cowników firma może polepszyć/zmienić swój wizerunek, a także zwiększyć swoją wartość oraz konkurencyjność. Jest to niezwykle ważne w dzisiejszych czasach, kiedy stan wiedzy praktycznie w każdej dziedzinie biznesu zmienia się w błyskawicznym tempie i niełatwo być liderem. Pracownicy także będą rekla- mować Twój biznes, swoją pracę. Będą zadowoleni a ta wiadomość leci w świat! Nowi pracownicy z biegiem czasu, sami będą chcieć u Ciebie pracować, bo usłyszą że u Ciebie jest ZAJEBIŚCIE! Źródłem konkurencyjności firmy jest więc przede wszystkim pracownik z adekwatną wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami. oraz zadowoleniem z pracy. Zmiany zachodzące w gospodarce i ich tempo niejako „zmuszają” firmy do inwestycji w kapitał ludzki, gdyż tylko dzięki temu mogą budować swoją konkurencyjność. Jeśli więc niewystarczająco dba się o zasoby niematerialne, firma nie jest w stanie osią- gnąć pełnego sukcesu. Dbanie o rozwój zawodowy kadry wpływa pozytywnie na funkcjonowanie firmy na rynku, gdyż to pracownicy stanowią najlepszą wizytówkę firmy. Można by rzec, że firma jest tak mocna jak jej najsłabsze ogniwo/pracownik. Przeszkolona kadra lepiej wykonuje swoje obowiązki, tym samym przyczyniając się do poprawy jakości świadczonych usług i obsługi. Wysokie kwalifikacje kadry to także większe zaufanie partnerów i klientów. Od umiejętności załogi zależy ostateczne zadowolenie klienta. Wykwalifikowany pracownik może również prezentować firmę w Social Mediach np. udzielając wywiadów czy prowadząc firmowego fejsa, wypracowując tym samym wizerunek eksperta. Ponadto, polityka inwestowania w szkolenia pracownicze jest istotna z punktu widzenia zewnętrznego wizerunku organizacji, która jest postrzegana, jako organizacja dbająca o swoich pracowników, pozwalająca im się rozwijać. To również daje możliwość pretendowania do miana organizacji odpowiedzialnej społecznie. A idąc dalej — takie podejście do personelu przyciąga na pokład najlepszych, najbardziej utalentowanych i wartościowych kandydatów z rynku. Możliwość rozwoju oferowana przez zatrudniająca firmę jest jednym z ważniejszych, obok finansowych, czynników decydujących o podjęciu przez kandydata zatrudnienia. W dzisiejszych czasach, szczególnie w obliczu wchodzenia na rynek pracy pokolenia Y, kwestie inwestowania w rozwój stoją na równi, a niekiedy wyżej w hierarchii potrzeb i wymagań pracowników aniżeli wysoka płaca. To też oznacza, że oferta rozwojowa pracodawcy staje się narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Chociaż mogłoby się wydawać, że dokształcające kursy, szkolenia dla pracowników to strata pieniędzy, w praktyce jest to tak naprawdę inwestycja. Koszt szkoleń nie powinien być więc traktowany wyłącznie jako wydatek. Co prawda dziś ponosimy koszty, ale w przyszłości pojawią się różne korzyści. Oszczędzanie na szkoleniach w rzeczywistości nie jest żadną oszczędnością, a często może powodować wyraźne straty finansowe. Organizacja, która nie inwestuje w rozwój kadry, nie jest w stanie do końca efektywnie wykorzystać potencjału człowieka, a przez to nie jest w stanie osiągać założonych celów. Przedsiębiorcy muszą więc sobie uświadomić, że to od pracowników w znacznej mierze zależy sukces ich firmy i dlatego warto dbać o ich rozwój.


Wyższe kompetencje interpersonalne pracowników — poprawa komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa — mniej konfliktów i lepsza atmosfera pracy. Inwestowanie w rozwój poprzez grupowe szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, wyjazdy szkoleniowe, w których uczestniczą zarówno szefowie jak i pracownicy, są szansą do lepszego poznania się, nawiązania koleżeńskich relacji, a tym samym na poprawę atmosfery pracy. Dają także szansę na wymia- nę poglądów oraz poprawę komunikacji wewnątrz firmy, gdyż pracownicy mają okazję zetknąć się z osobami z innych salonów, wymienić doświadczenia. Istotnym czynnikiem polepszenia wewnętrznej komunikacji mogą być wspólne spotkania np. kwartalne szefa i pracowników razem. Jest to dobre pole do nauki współpracy, a także do wypracowania efektywnych sposobów porozumiewania się pomiędzy Wami. Szkolenie może też być sposobem rozpowszechniania i przekazu kluczowych wartości kultury organizacyjnej. Pracownicy oswajają się z tymi wartościami oraz uczą się przyjętych w organizacji schematów i strategii działania. Dodatkowo szkolenia mają funkcję integrującą pracowników całej firmy, w zależności od jej wielkości. Nawet, jeśli ludzie pracują ze sobą na co dzień nie zawsze mają czas lub śmiałość, aby ich stosunki były bliższe i cieplejsze, mniej formalne, co z kolei sprzyjałoby komfortowi pracy. Szkolenia, warsztaty, kursy itp. dają możliwość poznania współpracowników w innych sytuacjach, nawiązania bliższych relacji. Poza tym szkoląc pracowników integruje się ich, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko powstawania szkodliwych konfliktów na terenie firmy. Dzięki temu następuje poprawa komunikacji między współpracownikami, a jeśli w szkoleniach uczestniczyła również kadra zarządzająca, to i między nimi a pracownikami. W związku z tym, efektem takich szkoleń mogą być lepiej zgrane zespoły, w których dochodzi do mniejszej liczby konfliktów. A nawet jeśli do takich konfliktów dojdzie to łatwiej jest nimi zarządzać (rozwiązywać je). Trzeba podkreślić, aby zespół mógł być skuteczny, potrzebne jest „zgranie” — ludzie muszą być zintegrowani, przygotowani do współpracy, muszą znać siebie nawzajem, swoje możliwości, ograniczenia, muszą sobie ufać, musi pojawić się między nimi więź. Tego rodzaju relacje buduje się przede wszystkim w działaniu. Jeśli chcemy nauczyć ludzi współpracy w zespole możemy wykorzystać odpowiedni proces rozwojowy.


Wykorzystaj analizę SWOT swojego zespołu, wspieraj mocne strony i neutralizuj słabe. organizuj regularne spotkania z zespołem w celach rozwoju salonu i Twojego wizerunku jako firmy, w końcu wszyscy na to pracujecie!

44 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie