Szukaj

Wynagrodzenie - netto/brutto a ile to tak naprawdę kosztuje pracownika?

Kwota widniejąca w umowie o pracę to wynagrodzenie brutto. Czyli innymi słowy jest to wynagrodzenie niepomniejszone o podatki i składki obciążające pracownika (Borkowska, 2006). Trzeba jednak pamiętać, że do kwoty wynagrodzenia brutto zaliczamy, poza płacą zasadniczą, także premie i dodatki, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i nocne, wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za urlop, wynagrodzenie za czas choroby oraz zasiłki ZUS. Nie wolno jednak zapomnieć, że nie wszystkie składniki wynagrodzenia podlegają oskładkowaniu. Do tych zwolnionych od potrąceń na ubezpieczenia społeczne należą m.in. odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe (jednak przyznawane nie częściej niż co 5 lat), odprawy. Po potrąceniu składek otrzymujemy wynagrodzenie netto, czyli kwotę, jaką dostajemy faktycznie „do ręki”. Obciążenia te mogą mieć charakter obligatoryjny bądź dobrowolny. Do obowiązkowych należą: składki na ubezpieczenia społeczne, zaliczka na podatek dochodowy oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne. Nieświadomość zatrudnionych co do wysokości owych potrąceń związana jest z tym, iż ich obliczenie jest obowiązkiem pracodawcy. Z jednej strony do naszych portfeli trafia mniej gotówki, z drugiej – pracownicy nie muszą kłopotać się obliczaniem i opłacaniem tych zobowiązań. Ewentualne skutki nieterminowego lub nieprawidłowego rozliczenia i opłacenia składki ponosi zatrudniający (np. zapłata odsetek za zwłokę).

Obliczanie płacy netto – krok po kroku

Kro1.

Pierwszym i najważniejszym krokiem jest ustalenie, ile wynosi wynagrodzenie brutto. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, należy wziąć pod uwagę premie i dodatki, wynagrodzenie za nadgodziny czy urlop wypoczynkowy.

Wynagrodzenie zasadnicze Jana Kowalskiego, zapisane w umowie o pracę, wynosi 3 000 PLN. Dodatkowo, otrzymuje on 200 PLN dodatku. W danym miesiącu pracował także po godzinach, za co dostał 100 PLN. Jego wynagrodzenie brutto wynosi więc 3 300 PLN.

Krok 2. Odejmujemy składki jakie zapłacisz jako pracodawca.

Mając kwotę wynagrodzenia brutto, ustaliliśmy już podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jesteśmy gotowi by obliczyć składki. Z wynagrodzenia odliczamy składki: emerytalną (9,76% podstawy wymiaru), rentową (1,5% podstawy wymiaru) oraz chorobową (2,45% podstawy wymiaru).

Wynagrodzenie brutto Jana Kowalskiego wynosiło 3 300 PLN. Obliczamy więc: - składka emerytalna: 3 300 × 9,76% = 322,08 PLN - składka rentowa: 3 300 × 1,5% = 49,50 PLN - składka chorobowa: 3 300 PLN × 2,45% = 80,85 PLN suma: 452,43 PLN

Krok 3. Odejmujemy zdrowotne. Ale od ilu?

Kolejnym krokiem jest obliczenie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę jej wymiaru stanowi wynagrodzenie pracownika pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne, finansowane ze środków pracownika.

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne Jana Kowalskiego wynosi 452,43 PLN. Jego wynagrodzenie brutto to 3 300 PLN. 3 300 PLN – 452,43 = 2 847,57 Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi więc 2 847,57 PLN.

Krok 4. Obliczamy wartość składki zdrowotnej

Znając podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, możemy obliczyć samą składkę. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9%.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne Jana Kowalskiego wynosi 2 847,57 PLN. Od tego należy odliczyć 9%, czyli stawkę na to ubezpieczenie. 2 847,57 × 9% = 256,28 PLN

Krok 5. Treaz czas na podatek dochodowy.

Teraz pozostaje już obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy. Podstawą jej obliczenia jest przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu (które jak wiemy wynoszą 112,25 PLN dla pracowników miejscowych i 139,06 PLN dla pracowników dojeżdżających). Przychód to płaca brutto pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne.

Wynagrodzenie Jana Kowalskiego, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne, wynosi 2 847,57 PLN. Jan Kowalski pracuje i mieszka w tej samej miejscowości. Tak więc koszty uzyskania przychodu w tym wypadku to 111,25 PLN. 2 847,57 PLN – 111,25 PLN = 2 736,32 PLN

Na podstawie wyliczonej kwoty możemy obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy. Jeśli dochód danej osoby nie przekracza 85 528 PLN rocznie, znajduje się ona w pierwszym progu podatkowym. Stawka podatku dochodowego w tym wypadku wynosi 18%. Od dochodu pomniejszonego o podatek dochodowy odejmujemy kwotę wolną od podatku. Jest ona ustawowa i jej miesięczna wysokość wynosi 46,33 PLN.

W przypadku Jana Kowalskiego podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy była kwota 2 736,32 PLN. Jan Kowalski należy do pierwszego progu podatkowego. Podatek wynosi więc 18%. 2 736,32 PLN × 18% = 492,54 PLN od otrzymanego wyniku należy odjąć kwotę wolną od podatku 492,54 PLN - 46,33 PLN = 446,21 PLN

W ten sposób otrzymaliśmy zaliczkę na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej. Teraz należy jeszcze raz obliczyć składkę zdrowotną – tym razem jednak według stawki 7,75%.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne Jana Kowalskiego wynosi 2 847,57 PLN. 2 847,57 × 7,75% = 220,69 PLN.

Teraz można obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy do pobrania. Zaliczkę na podatek przed odliczeniem składki zdrowotnej, należy o tą składkę pomniejszyć.

W przypadku Jana Kowalskiego zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej wynosiła 446,21 PLN. Od tej kwoty należy teraz odjąć składkę na ubezpieczenie zdrowotne, obliczoną według stawki 7,75%. 446,21 PLN – 220,69 PLN = 225,52 PLN. Kwotę tę należy zaokrąglić do pełnych PLN. Zaliczka na podatek dochodowy do pobrania dla Jana Kowalskiego wynosi 226 PLN.

Krok 6. Ile nam zostało?

Teraz można obliczyć wynagrodzenie netto. Od wynagrodzenia brutto należy odjąć więc składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy.

Jan Kowalski zarabia brutto 3 300 PLN brutto. Od tego należy odjąć: - 452,43 PLN składki na ubezpieczenia społeczne (322,08 PLN emerytalna, 49,50 PLN rentowa i 80,85 PLN chorobowa), - 256,28 składki na ubezpieczenie zdrowotne, - 226 PLN zaliczki na podatek dochodowy. 3 300 PLN – 452,43 PLN – 256,28 PLN – 226 PLN = 2 365,29 PLN Wynagrodzenie netto Jana Kowalskiego wynosi 2 365,29 PLN.

Wynagrodzenie całkowite a koszty pracy

Na koniec trzeba zaznaczyć, że całkowite wynagrodzenie pracownika nie jest tożsame z kosztami pracy, jakie ponosi na niego pracodawca. Bowiem nie każdy składnik kosztów wpływa na dochód pracownika.

Koszty pracy to inaczej suma wydatków, jakie ponosi firma w związku z pozyskiwaniem, utrzymaniem, przekwalifikowaniem i doskonaleniem pracowników, a także z tytułu obligatoryjnych składek na ubezpieczenia społeczne i o tym najcześciej moi klienci zapominają. Ile tak naprawdę więc kosztuje Ciebie drogi pracodawco pracownik? Albo inaczej - drogi pracowniku, ile zabiera Ci Państwo każąc płacić sobie zamiast Tobie?

oto proste podsumowanie:





Reasumując dam Wam proste obliczenie i podsumowanie.


Pracownik zarabia u Was 3000 pln

Otrzyma na rękę 2156,72 - Państwo zabiera mu 843,28 (czyli 28% penski)-nieźle co? Prawie 1/3 wynagrodzenia! To musi odprowadzić pracodawca ale to kasa pracownika.

Dodatkowo pracodawca zapłaci 614,40 dodatkowych kosztów ze swojej kieszeni. To kolejne 20% wynagrodzenia i kosztu zatrudnienia. Podatek za to, że daje pracę?

Całkowity wyadatek pracodawcy: 3614,40 pln!


Już teraz wiecie skąd się bierze "szara strefa?"


*źródło : Wynagrodzenia.pl

70 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie